Archyvinė tinklalapio versija laikinai Prezidento pareigas einančio Artūro Paulausko kadencijos metu
  (2004 04 06–2004 07 12)

English version
Prezidento veikla
Kalbos
Pranešimai spaudai
Respublikos Prezidentas
Biografija
Prezidento institucija
Istorija
Teisinė aplinka
Prezidento rūmai
Istorija
Virtuali ekskursija

Laikinai einančiojo Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas Artūro Paulausko kalba įteikiant valstybinius apdovanojimus Lietuvos ir užsienio piliečiams

2004.04.30

Brangieji šių iškilmių dalyviai,
Mielosios viešnios, malonūs svečiai,
Lietuvos ir užsienio valstybių piliečiai,

Šiandien, kai vos kelios minutės beliko iki naujos Europos sukūrimo valandos, leiskite kreiptis į jus kaip į vienos šeimos narius.
Šeimos, kuri ir vėl susieina, kuri įrodė, kad net ir būdami atskirti, savo širdyse mes visuomet išlaikėme artumą vieni kitiems.
Artumą, kurio nesugebėjo sunaikinti nei priverstinė izoliacija, nei geležinės uždangos ir spygliuotos vielos, nei užbrėžtos raudonos linijos.
Artumą, padėjusį mums atpažinti vieniems kitus, nors ir labai pasikeitusius per ilgus nesimatymo metus. Atpažinti ir suvokti, kad mes – tai ta pati, kadaise atskirta šeima.
Kokie mes būsime joje, kokia bus Lietuva rytoj – priklausys nuo mūsų visų pastangų – kiekvieno atskirai ir visų kartu.
Tačiau šios pastangos bus prasmingos tik tada, jei bus Lietuvoje žmonių, norinčių ir galinčių dirbti petys petin, išauklėtų meilės savo artimui, savo kraštui, savo Tėvynei dvasia.
Prasmingos jos bus tik tada, jei bus Lietuvoje motinų, savo atsidavimu, meile ir pasiaukojimu auginančių dorus Lietuvos piliečius.
Prasmingos jos bus tik tada, jei Lietuva jaus paramą draugų, parėmusių mus tuomet, kai tik vadavomės iš sovietinės imperijos gniaužtų, padėjusių mums ir vėl pasijusti vieningos Europos dalimi.

Gerbiamieji,
Šiomis dienomis mes skanduojame žodį EUROPA, šiomis dienomis mes skanduojame žodį LIETUVA. Bet šiandien mes neturime užmiršti dar vieno žodžio. Žodžio, kuris kiekvienam mūsų buvo pirmas žodis. Pirmas perskaitytas žodis, pirmas parašytas žodis. Tas žodis – MA-MA. Be šio žodžio savo prasmę prarastų visi kiti žodžiai. Net žodis EUROPA. Net žodis LIETUVA.
Aš šiandien laimingas, galėdamas pasveikinti motinas, padėkoti joms. Padėkoti joms už EUROPĄ, padėkoti už LIETUVĄ. Ačiū Jums, mielosios mamos už suteiktą prasmę mūsų darbams.
Ačiū Jums, kad šiandien Lietuva yra tokia.
Kad šiandien Lietuva turi žmonių, savo nuosekliu darbu padėjusių pagrindus mūsų valstybės egzistavimui naujose atsiveriančiose Europos Sąjungos ir NATO platumose.
Ačiū Jums visiems, padėjusiems įveikti Lietuvai visas kliūtis, padėjusiems plačiai atverti Europos Sąjungos ir NATO duris.
Jūs esate verti pačios didžiausios ir nuoširdžiausios padėkos.

Artūras Paulauskas, laikinai einantis Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.