Archyvinė tinklalapio versija laikinai Prezidento pareigas einančio Artūro Paulausko kadencijos metu
  (2004 04 06–2004 07 12)

English version
Prezidento veikla
Kalbos
Pranešimai spaudai
Respublikos Prezidentas
Biografija
Prezidento institucija
Istorija
Teisinė aplinka
Prezidento rūmai
Istorija
Virtuali ekskursija

J.E. Laikinojo Prezidento Artūro Paulausko kalba iškilmingame posėdyje Seime

2004.05.01

Gerbiamasis Laikinasis Seimo Pirmininke, gerbiamieji ambasadoriai,
Gerbiamieji Seimo nariai, mielos ponios ir ponai,

Susirinkome išties istorinę dieną. Dieną, kurią mūsų valstybė užverčia vieno ir atverčia kito gyvavimo etapo knygą. Šiandieną galutinai išsiveržiame iš sudėtingo ir kažkada, regis, neįveikiamo labirinto.

Po penkiasdešimties klaidžiojimo metų šiame tamsiame labirinte Lietuva pirmą kartą išvydo šviesą ir aiškiai pasirinko savo kelią. Juo tvirtai žengia visus atkurtos nepriklausomybės metus, jausdama aiškią kryptį, įveikdama net ir, kartais atrodo, neįveikiamas kliūtis.

2004 metai Lietuvai – ypatingos svarbos vidaus ir užsienio politikoje laikotarpis, nulėmęs mūsų valstybės ateitį, suteikęs naujų realių galimybių saugiau ir sparčiau kurti mūsų piliečių gerovę.

Prieš keturias savaites lietuviška trispalvė suplevėsavo prie NATO būstinės. O šiandien išsipildo kitas mūsų valstybės tikslas – tampame tikrąja Europos bendruomenės nare. Mes – jau vieningos Europos dalis, visateisė Europos Sąjungos valstybė. Ir mums iškyla naujų uždavinių, naujų politinių misijų.

Į Europą ateiname susitelkę ir pasirengę naujiems darbams, naujų idėjų įgyvendinimui. Prieš metus referendume Lietuvos žmonės vienareikšmiškai parėmė Lietuvos siekį tapti Europos Sąjungos nare. Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie rėmė ir padėjo šį siekį įgyvendinti.

Dėkoju ir tikiu, kad tolesniu sutelktu darbu įrodysime, jog Lietuvos žmonių viltys, siejamos su naryste, buvo ir yra pagrįstos.

Ši diena svarbi ne tik mums – naujosioms narėms, bet ir visai Europai. Priėmusi dešimt naujų narių, 25 valstybes ir suvienijusi 450 mln. piliečių, Europos Sąjunga pradeda naują politinę erą. Šimtametės pastangos sukurti vertybėmis ir bendradarbiavimu pagrįstą vieningą Europą šiandien tampa tikrove. Dabar šios Europos ateitis tampa mūsų bendru rūpesčiu.

Ponios ir ponai,

Tapusi Europos Sąjungos nare, Lietuva pradeda naują istorinės patirties, ekonominės ir socialinės raidos etapą. Tvirtai tikiu, kad narystė Europos Sąjungoje mums ir mūsų vaikams užtikrins geresnę ir saugesnę ateitį. Kurkime tokią Europą, kurioje kuo sparčiau išnyktų ekonominiai ir socialiniai skirtumai. Mano įsitikinimu, šis tikslas – pavyti Europą - artimiausiu metu mums bus svarbiausias.

Narystė Europos Sąjungoje atveria ne tik naujų galimybių ir suteikia mums naujų galios instrumentų. Tai ir rimčiausias, daugiausiai žadantis iššūkis Lietuvai, kuriam mes – valstybės, politikos, visuomenės veikėjai – turime mobilizuoti Lietuvos žmones, įkvėpti jiems pasitikėjimo savimi ir savo valstybe, tik tuomet galėsime tikėtis sėkmės.

Europos Sąjunga – tai pirmiausia ekonominės gerovės ir socialinio saugumo organizacija. Lietuvos žmonės galės laisvai keliauti, gyventi, dirbti ir mokytis ES valstybėse, o prekės, paslaugos ir kapitalas – laisvai judėti 25 šalių erdvėje. Dėsiu visas pastangas, kad Lietuva išnaudotų šiuos vidaus rinkos privalumus, kad užsienio kapitalas veržtųsi į Lietuvą, o verslininkai varžytųsi dėl galimybės plėtoti veiklą mūsų šalyje.

Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama paskatins mūsų šalies plėtrą. Todėl turime sukurti skaidrų ir aiškų šios paramos gavimo mechanizmą, užkirsti kelią bet kokioms korupcijos apraiškoms. Privalome efektyviai įsisavinti mums skiriamos paramos dalį. Kaip rodo kitų šalių patirtis – tai nėra labai paprasta.


Lietuva grįžta į Europą, tačiau be modernaus šiuolaikiško greitkelio Vilnius–Berlynas bei tiesaus kaip strėlė magnetinės pakabos geležinkelio, jungiančio Lietuvą su Vakarais, mūsų šalies grįžimas į Europą bus pernelyg ilgas ir per lėtas.

Tad valstybės ekonomikos politiką ir narystės ES suteiktas galimybes derinkime taip, kad jos papildytų vienos kitas ir sudarytų sąlygas sukurti Lietuvą -- gerovės valstybę.

Lietuvą, kurioje mažės nedarbo lygis, didės darbo kaina, stiprės socialinės garantijos, mažės skurdas. Remiantis ankstesnės Sąjungos plėtros patyrimu galima drąsiai teigti, kad narystė Europos Sąjungoje sustiprins mūsų šalį. Tačiau kiek ir kaip – pirmiausiai priklausys nuo mūsų pačių ir nuo mūsų ambicijų.


Atskirai norėčiau pabrėžti Lietuvos narystės Europos Sąjungoje politinius aspektus. Jau nuo šiandien mūsų žmonės gali dirbti Europos Sąjungos institucijose. Mūsų atstovai lygiomis teisėmis sėdės prie vieno stalo su kitomis Europos valstybėmis. Nuo tų žmonių – jų kompetencijos, sąžiningumo, darbštumo -- didele dalimi priklausys mūsų valstybės dalyvavimo didžiojoje politikoje sėkmė.

Po mėnesio, birželio 13–ąją, pirmą kartą kartu su visa Europos bendruomene dalyvausime Europos Parlamento rinkimuose, kuriuose visi rinkimų teisę turintys Lietuvos piliečiai galės patys nuspręsti, kam patikėti ginti Lietuvos interesus. Naudodamasis proga, noriu palinkėti sėkmės būsimiesiems Lietuvos europarlamentarams.

Narystės suteikiamos galimybės – tai ne tik ekonomika, politika, saugumas. Tai ir gausybė įvairių kultūros, mokslo, švietimo idėjų. Juk idėjos – tai progreso, ateities gerovės ir saugumo pagrindas. Jos virs realybe tik tuo atveju, jei būsime nuoseklūs, aktyvūs, žingeidūs, atviri naujovėms ir pokyčiams.


Gerbiamieji,

Vienybė įvairovėje – tai šaltinis, iš kurio stiprybės semiasi Europos Sąjunga.

Šaltinis, jau nuo rytoj pasipildysiantis naujomis, veržliomis versmėmis.

Lietuvos savitumas yra neabejotina vertybė, papildanti ir praturtinanti Europą.

Neabejoju, kad Sąjungos plėtra sustiprins Europos ir Lietuvos vidinio tvirtumo pamatus ir taps stimulu tolesnei Europos raidai.

Įstojus dešimčiai naujų valstybių, Europos Sąjunga dar labiau sutvirtės, padidės jos politinė galia ir ambicijos. Ji drąsiai galės spręsti daugelį naujų iššūkių, su kuriais mus pasitiko nerimastingas XXI amžius.


Ponios ir ponai,

Europos Sąjungoje Lietuva save mato kaip aktyvią ir solidarią valstybę. Šiandien ne tik galime, bet ir privalome kartu su mažomis ir didelėmis Europos šalimis susitarti dėl Europos konstitucinės ir institucinės sandaros.

Pritaikę savo patirtį, Europos Sąjungai galime rasti naujų draugų kaimyninėse valstybėse, įtraukti šias šalis į abipusiai naudingą europinį bendradarbiavimą, sustiprinti jose demokratiją, o kartu ir Lietuvos pozicijas mūsų kaimynystėje bei visame Baltijos jūros regione.

Narystė išplės mūsų senus ir naujus ryšius pirmiausia su mūsų tradiciniais partneriais – Lenkija, Baltijos šalimis, Šiaurės valstybėmis.

Esu tikras, kad Europos Sąjunga ir toliau plėtos transatlantinį dialogą, paremtą abipuse pagarba ir vertybių darna. Transatlantiniams ryšiams būtina stipri Europos Sąjunga ir stipri NATO. To ir sieks Lietuva, nes nuo šiol priklausys ir vienai, ir kitai organizacijai.

Gerbiamieji,

Ateityje mūsų laukia daug darbų, daug ką dar teks išmokti. Privalome stiprinti mūsų valstybės institucijas, ugdyti jų administracinius įgūdžius, bet pirmiausia būtina pagalvoti apie diplomatiją Europos Sąjungoje. Diplomatiją, kuri apgintų mūsų valstybės interesus, didintų valstybės šlovę pasaulyje ir atstovautų Lietuvai, kurios piliečiai su Europa susiejo savo ateitį, savo lūkesčius ir perspektyvas.

Tikiu, kad mūsų sugrįžimas į Europą ir Europos sugrįžimas į Lietuvą taps ilgalaikės, abipusiai naudingos ir lygiateisės Europos Sąjungos valstybių partnerystės pradžia.

Partnerystės, kurioje gerbiamas ir puoselėjamas kiekvienos valstybės identitetas, kultūra, kalba, saviti interesai.

Partnerystės, kurioje išsipildys su naryste Europos Sąjungoje susietos mūsų piliečių viltys. Tad bendromis jėgomis padarykime viską, kad šios viltys išsipildytų, paverskime Europą savais, jaukiais mūsų bendros ateities namais.

Ačiū už dėmesį.

Artūras Paulauskas, laikinai einantis Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.