Archyvinė tinklalapio versija laikinai Prezidento pareigas einančio Artūro Paulausko kadencijos metu
  (2004 04 06–2004 07 12)

English version
Prezidento veikla
Kalbos
Pranešimai spaudai
Respublikos Prezidentas
Biografija
Prezidento institucija
Istorija
Teisinė aplinka
Prezidento rūmai
Istorija
Virtuali ekskursija

Laikinai einančio Prezidento pareigas Artūro Paulausko kalba Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos proga įteikiant valstybinius apdovanojimus

2004.05.16

Gerbiamieji Laisvės kovų dalyviai,
Mieli Lietuvos nepriklausomybės gynėjai,
Kiekvieni metai vis tolina mus nuo dienų, kai buvo ginama Tėvynės laisvė, kai buvo ginama viltis, kad Lietuva ir vėl bus nepriklausoma, vėl bus saugi ir apginta. Apginta nuo užpuolikų, nuo okupantų. Išsivadavusi iš praeities šešėlių ir pasirengusi naujam atgimimui.
Kiekvieni metai atneša netektis amžininkų, dalyvavusių valstybės gynime, netektis žmonių, savo patirtimi galinčių paliudyti, kiek daug reikėjo drąsos ir pasiaukojimo, ryžto ir vilties, kad šiandien Lietuvos žmonės galėtų vėl kvėpuoti laisvės oru.
Todėl mes turime išsaugoti ir puoselėti šią atmintį, perduoti ją ateities kartoms, kad jų gyvenimas būtų garbingas ir teisingas. Todėl mes turime atminti, kad be žinojimo, be supratimo, kokia yra tikroji laisvės kaina mes galime ir vėl jos netekti. Netekti laisvės, už kurią savo galvas padėjo tūkstančiai Lietuvos žmonių, meilės jai niekados neiškeitusių į sotesnės duonos kąsnį, asmeninę gerovę paaukojusių vadavimui valstybės, nuodijamos klastingose okupacijos voratinklio pinklėse.
Tai, kad šiandien Lietuva gyva, laisva, tapusi visateise NATO ir Europos Sąjungos nare – geriausias įrodymas, kad nuodai, suleisti į valstybės kraują, nepasiekė savo tikslo. Tačiau vis dėlto jie, tų nuodų likučiai ir dabar dar kartais bando mus luošinti, priešinti lietuvį su lietuviu, kaimyną su kaimynu, brolį su broliu. Tikiu, kad mums pavyks apsivalyti. Pavyks kasdien vis labiau ugdyti pakantumą vienas kitam ir vienybės jausmą.
Brangieji,
Tegul ši, partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena mums visados primins kovas, kuriose kariuomene tapo vergauti nesutikusi Lietuvos visuomenė. Primins ir niekados neleis užmiršti tautos partizanų, savanorių gynusių savo Tėvynę. Primins ir niekados neleis užmiršti aukų, sudėtų ant Lietuvos laisvės aukuro.
Ačiū visiems, padėjusiems ginti ir įtvirtinti mūsų nepriklausomybę, mūsų ateities viltis, mūsų teisę patiems spręsti savo krašto ateitį.
Jūs esate verti pačios nuoširdžiausios padėkos.

Artūras Paulauskas, laikinai einantis Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.