Archyvinė tinklalapio versija laikinai Prezidento pareigas einančio Artūro Paulausko kadencijos metu
  (2004 04 06–2004 07 12)

English version
Prezidento veikla
Kalbos
Pranešimai spaudai
Respublikos Prezidentas
Biografija
Prezidento institucija
Istorija
Teisinė aplinka
Prezidento rūmai
Istorija
Virtuali ekskursija

Laikinai einančio Prezidento pareigas Artūro Paulausko kalba Lietuvos, Europos Sąjungos ir NATO vėliavų pakėlimo bei partizanų pagerbimo ceremonijoje S.Daukanto aikštėje

2004.05.16


Mieli vilniečiai ir sostinės svečiai,
Gerbiamieji kariškiai ir visuomenės atstovai,
Mieli rezistencijos kovų veteranai,
partizanų ryšininkai ir artimieji,
Malonu, kad išlaikėme tarpukariu gimusią tradicinę šventę, kurioje dalyvauja kariuomenė ir visuomenė.
Lietuvos kariuomenė buvo ir jau visada bus kūnu ir siela suaugusi su savo tauta. Kaip mėgdavo sakyti generolas Stasys Raštikis, “Kariuomenė ir visuomenė yra dvi tikrosios seserys ar tikrieji broliai, vienos tautos ištikimi vaikai”.
Tiesa, po 1926 m. gruodžio 17 d. įvykių tarp kariuomenės ir visuomenės atsirado tam tikras atotrūkis. Tas pats generolas Raštikis, kariuomenės, vadas, ir jo štabas nusprendė padaryti viską, kad tas atotrūkis būtų likviduotas, o kariuomenė ir visuomenė vėl taptų “tikrosios seserys”, vienos tautos ištikimi vaikai.
Į talką atėjo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto studentai, atsargos karininkai, susijungę į “Ramovės” korporaciją.
Taigi, šiandien ir visados švęsdami Kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną, turime atsiminti ir geru žodžiu minėti studentus - “ramuviečius”. Turime visada jausti jiems dėkingumą už šios vienybės pradžią ir už šią prasmingą šventę.
Vėliau, jau mūsų dienų atkurtoje nepriklausomoje Lietuvoje, šioje šventėje atsirado ir Lietuvos partizanai. Būta kai kurių abejonių – ar reikia griauti tradicijas, ar reikia prie šios šventės jungti ir partizanus. Manau, kad abejonės nebuvo pagrįstos.
Niekas taip nesimbolizuoja visuomenės ir kariuomenės vienybės, kaip partizaninis judėjimas. Niekas labiau neįprasmina tos vienybės, kai istorinis momentas, kai kariuomenė tampa visuomene, o visuomenė - kariuomene.
Visada šią dieną pakeldami Lietuvos, NATO, Europos Sąjungos vėliavas...
Visada šią dieną žvelgdami į partizanų vėliavas ir į juos pačius...
Visada šią dieną Tylos minute gerbdami kritusius, galvokime apie Lietuvą. Tai bus didžiausia dovana tiems, kurie už ją kovojo. Tai bus didžiausia pagarba tiems, kurie šiandien už ją pasirengę kovot.
Ačiū jums už vienybę.
Kariuomenės, visuomenės...
Ir visų mūsų.

Artūras Paulauskas, laikinai einantis Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.