Archyvinė tinklalapio versija laikinai Prezidento pareigas einančio Artūro Paulausko kadencijos metu
  (2004 04 06–2004 07 12)

English version
Prezidento veikla
Kalbos
Pranešimai spaudai
Respublikos Prezidentas
Biografija
Prezidento institucija
Istorija
Teisinė aplinka
Prezidento rūmai
Istorija
Virtuali ekskursija

Laikinai einančio Respublikos Prezidento pareigas Artūro Paulausko kalba socialinės sanglaudos tema Europos Sąjungos, Lotynų Amerikos ir Karibų valstybių viršūnių susitikime Gvadalacharoje, Meksikoje

2004.05.29


Jūsų Ekscelencijos, gerbiami kolegos, ponios ir ponai,
Lietuva visiškai pritaria tam ypatingam dėmesiui socialinei sanglaudai, kuris jai skiriamas tiek mūsų šiandien priimamoje bendroje politinėje deklaracijoje, tiek ir apskritai visame ES-Lotynų Amerikos-Karibų jūros šalių bendradarbiavime.
Pastarojo dešimtmečio patirtis, Lietuvai vykdant radikalias ekonomines ir socialines reformas mus įtikino, kad bet koks reformų procesas visada reikalauja subalansuoto ekonominio ir socialinio dialogo ne tik atskirų šalių viduje, bet ir visame regione. Regioninis bendradarbiavimas dažnai yra vienintelis būdas įveikti skurdą ir atsilikimą. Efektyvus dialogas tarp mažiau ir labiau išsivysčiusių valstybių bei regionų yra ypatingai svarbus siekiant vidinės, regioninės, tarpregioninės ir - leiskite man šiandien pabūti optimistu - galiausiai globalios darnos. Daugelio besivystančių valstybių atveju toks dialogas yra ypatingos svarbos instrumentas siekiant Jungtinių Tautų Tūkstantmečio deklaracijoje užsibrėžtų tikslų.
Eidama sunkių ir dažnai skausmingų ekonominių reformų keliu, Lietuva stengėsi nepasiduoti „stipriusiųjų išlikimo“ ideologijai ir vykdyti subalansuotą socialinę politiką. Cia mums labai svarbūs buvo Europos Sajungos, į kurią stengėmės lygiuotis, standartai. Jie mums tapo pagrindu formuojant socialinę politiką, nukreiptą į skurdo, socialinės atskirties ir bet kokios socialinės diskriminacijos mažinimą. Lisabonos procesas paskatino mus kurti konkurencingą ir dinamišką žiniomis pagristą ekonomiką, padėjusią pasiekti nuolatinio ekonominio augimo ir sukurti daugiau gerai apmokamų darbo vietų. Esu įsitikinęs, kad rimtos investicijos į žmogiškąjį kapitalą yra viena svarbiausių socialinės sanglaudos prielaidų.
Sukaupta patirtis ir išmoktos pamokos šioje srityje yra nemenkas Lietuvos privalumas, kuriuo esame pasirengę pasidalinti su kitomis šalimis, vykdančiomis ekonomines ir socialines reformas. Juk jau senai yra žinoma, kad protingiausia yra mokytis iš svetimų, o ne savų klaidų. Savo patirtį galėtume pasiūlyti ir Lotynų Amerikos bei Karibų jūros valstybėms, kurios dabar kaip tik siekia įgyvendinti ekonominės sistemos reformas ir kartu sumažinti egzistuojantį socialinį atotrūkį tiek tarp šalies piliečių, tiek ir tarp mažiau ir daugiau išsivysciusių valstybių ir regionų.
Lietuva yra pasiruošusi įsijungti į regioninį bendradarbiavimą mokslo ir technologijų, inovacijų bei informacinių ir ryšio technologijų srityje, panaudojant tam tikslui atitinkamas ES mainų programas. Su malonumu dalyvausime ir bendroje aukštojo mokslo programoje. Mūsų jaunimui tai bus puiki galimybė susipažinti su Lotynų Amerikos ir Karibų jūros valstybių kultūra ir mokslo pasiekimais. Na o studentams iš šio regiono, esu įsitikinęs, bus įdomu ir naudinga pasisemti žinių viename iš seniausių Europoje - Vilniaus Universitete.
Kaip šalis, kuri greitu laiku švęs savo vardo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose tūkstantmetį, šimtmečius kovojusi už teisę išlaikyti savo kalbą ir kultūrinį savitumą, ypatingai sveikintume abiejų regionų kultūrinių institucijų bendradarbiavimą ir kultūrinius mainus literatūros, dailės, muzikos, teatro ir kitose srityse.
Leiskite dar kartą pareikšti palaikymą bendroje politinėje deklaracijoje skelbiamiems socialinės sanglaudos siekiams ir patvirtinti Lietuvos pasiryžimą prisidėti prie deklaracijoje įtvirtintų tikslų įgyvendinimo.

Dėkoju už dėmesį.

Artūras Paulauskas, laikinai einantis Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.