Archyvinė tinklalapio versija laikinai Prezidento pareigas einančio Artūro Paulausko kadencijos metu
  (2004 04 06–2004 07 12)

English version
Prezidento veikla
Kalbos
Pranešimai spaudai
Respublikos Prezidentas
Biografija
Prezidento institucija
Istorija
Teisinė aplinka
Prezidento rūmai
Istorija
Virtuali ekskursija

Laikinai einančio Respublikos Prezidento pareigas A. Paulausko kalba Gedulo ir Vilties dienos minėjimo renginyje, Lukiškių aikštėje

2004.06.14

Mieli žmonės, atėję susikaupti. Atėję nepamiršti. Atėję susitikti su bendražygiais ir savo jaunyste.
Gedulas ir Viltis... Jie šiandien drauge. Šalia vienas kito. Kaip Praeitis ir Ateitis.
Jie visada buvo drauge. 50 metų... Nes jeigu visą tą pusę amžiaus būtų tik Gedulas, mes nebūtume išlikę.
Bet kuo daugiau buvo Gedulo, tuo daugiau buvo Vilties. O gedulo, iš tiesų, buvo daug. Net per daug tokiai, regis, mažai, o pasirodo, tokiai didelei Tautai.
Net per daug tokiai, regis, tokiai mažai, o pasirodo, tokiai didelei valstybei, praėjusio amžiaus pačiam vidury pasaulio didžiųjų išbarstyta po didelį pasaulį – po amerikas, australijas, europas, po rusijų sibirus ir kazachstanus.
Tokia didelė buvo mūsų Lietuva, kai jos nebuvo…
Nebuvo nei Pasaulyje, nei Europoje. Kai ji buvo tik ten, kur buvome mes. O mes buvome visur.
Todėl Gedulas buvo toks didelis.
Todėl jo pagimdyta Viltis buvo tokia didelė. Ir todėl mes pakilome. Pakilome ir sugrįžome gyvi iš nebūties, gyvi iš užmaršties.
Pakilę iš kapų, išmėtytų po platų pasaulį, net mirę sugrįžome. Karstuose. Užklotuose trispalvėmis.
Ir Sibiro platybių smėlio kapeliai, iš kurių pakilome grįžti namo, virto milžinkapiais. Iš jų mes ir būsimosios kartos semsis stiprybės ir Vilties. Ir ne tik lietuviai
ir kitataučiai. Tie, kas savo akimis matė, kaip lietuviai karstuose grįžta namo...
Gedulas ir Viltis, jie visada kartu. Jie visada bus kartu. Užmiršti nevalia. Tik neužmiršę Gedulo, išsaugosime Viltį. Viltį, kad tai niekada nepasikartos. Vadinasi, ir Viltį, kad gyvensime vis geriau. Žmogus visada norės gyventi geriau. Net tada, kai gyvens gerai. Todėl, kad jis – Žmogus. Su savo Orumu, Savigarba, Atsakomybe - už save, savo vaikus, savo valstybę, už jos Praeitį, Dabartį ir Ateitį. Už jos Gedulą Ir Viltį.

Artūras Paulauskas, laikinai einantis Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.