Archyvinė tinklalapio versija laikinai Prezidento pareigas einančio Artūro Paulausko kadencijos metu
  (2004 04 06–2004 07 12)

English version
Prezidento veikla
Kalbos
Pranešimai spaudai
Respublikos Prezidentas
Biografija
Prezidento institucija
Istorija
Teisinė aplinka
Prezidento rūmai
Istorija
Virtuali ekskursija

Laikinai einančio Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas Artūro Paulausko kalba NATO ir Ukrainos komisijoje

2004.06.29

NATO ir Ukrainos bendradarbiavimas – vienas svarbiausių Aljanso ir Lietuvos strateginių tikslų. Lietuvos dvišaliai santykiai su Ukraina puikūs. Sukūrėme visą spektrą bendrų mechanizmų, per kuriuos plečiame bendradarbiavimą.

NATO ir Ukrainos komisija – puikus instrumentas sustiprinti praktinį bendradarbiavimą bei užtikrinti tvirtesnius Ukrainos ryšius su transatlantine tautų bendrija.

Lietuva remia Ukrainos strateginį pasirinkimą – euroatlantinę integraciją. Nepriklausoma, demokratinė ir stabili Ukraina – vienas iš svarbiausių veiksnių, užtikrinančių viso žemyno stabilumą. Turime imtis visų įmanomų pastangų, stiprindami Ukrainos suverenumą, teritorinį vientisumą, demokratiją bei strateginę orientaciją. Todėl Lietuva remia Ukrainos prašymą dėl Narystės veiksmų plano, bet rezultatas priklausys nuo to, kaip Ukraina įgyvendins įsipareigojimus. Skatiname Ukrainą užtikrinti laisvus ir teisingus Prezidento rinkimus bei spaudos laisvę. Įgyvendindama reformas, ypač rinkimų metais, jūsų vyriausybė privalo būti tvirta ir ryžtinga.

Ukrainos svarus įnašas į taikos palaikymo operacijas parodo jūsų šalies pasirinktą strateginį kursą. Lietuva pasiryžusi remti šį pasirinkimą bei prisidėti gilinant jūsų išskirtinę partnerystę su NATO. Ją dar labiau sustiprino neseniai įsigaliojęs Ukrainos ir NATO Supratimo memorandumas dėl Priimančios šalies pagalbos ir pasirašytas NATO ir Ukrainos Supratimo memorandumas dėl strateginio pajėgų perdislokavimo dideliu atstumu. Be to, sveikiname jūsų susidomėjimą remti operaciją „Aktyvios pastangos“.

Gynybos reforma išlieka svarbiausia Ukrainos integracijoje į Euroatlanto erdvę. Matome pažangą, kurios pasiekėte ir džiaugiamės, kad aukšto rango Ukrainos pareigūnai vis labiau pripažįsta, jog Gynybos ministerija negali būti viena atsakinga už gynybos reformą.

Sunku įsivaizduoti Europą be visaverčio Ukrainos dalyvavimo jos gyvenime. Reformos būtinos, kad galėtume veikti kartu ir veiksmingai prisidėti prie saugumo užtikrinimo. Tokių pastangų imasi NATO, Europos Sąjunga bei visas Europos žemynas. Ukraina turi užtikrinti, kad ji neatsiliks.

Artūras Paulauskas, laikinai einantis Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.