Archyvinė tinklalapio versija laikinai Prezidento pareigas einančio Artūro Paulausko kadencijos metu
  (2004 04 06–2004 07 12)

English version
Prezidento veikla
Kalbos
Pranešimai spaudai
Respublikos Prezidentas
Biografija
Prezidento institucija
Istorija
Teisinė aplinka
Prezidento rūmai
Istorija
Virtuali ekskursija

Laikinai einančio Respublikos Prezidento pareigas A. Paulausko kalba kariuomenės vadų pasikeitimo ceremonijoje Katedros aikštėje

2004.06.30

Gerbiamieji,

Visą Lietuvos kariuomenę atstovaujantys pajėgų ir junginių būriai išrikiuojami ypatingais momentais.

Šiandien – toks momentas.

Išsirikiavome padėkoti Jonui Algirdui Kronkaičiui – kariuomenės vadui, kurį nuoširdžiai myli ir gerbia Lietuva, jos visuomenė, politikai, kariai ir karininkai; kariuomenės vadui, kurio nuopelnus Lietuvai neginčijamai įrodo įspūdingi rezultatai, kurių pasiekė mūsų kariuomenė, ir garbinga vieta stipriausioje pasaulio gynybinėje organizacijoje...

Generolui majorui, kuris visiems laikams mums liks kaip Lietuvos generolo etalonas...

Žmogui, sugrįžusiam padėti savo Lietuvai, kuriai buvo būtinas visai kitoks požiūris į karį, kariuomenę, karą, gynybą, nei tas, kuris mums buvo diegiamas 50 metų. Ir Jonas Kronkaitis tą kitą požiūrį parvežė namo, įdiegė jį valdžiai ir visuomenei.

Ačiū Jums už tai, Generole...

Ačiū Jums už tai, Žmogau, Lietuvos pilieti.

Lietuvai tapus visateise NATO nare, Lietuvos kariuomenė sėkmingai integruojasi į šio Aljanso struktūras, aktyviai dalyvauja tarptautinėse operacijose ir siekia būti aktyvia ir patikima šios organizacijos partnere.

Jau šiandien jaunos Lietuvos kariuomenės kariai, niekuo nenusileisdami, o kai kuriais parametrais pranokdami net senbuvių NATO šalių karius, dalyvauja įvairiuose mokymuose, pratybose, operacijose ir misijose.

Lietuva aktyviai siekia prisidėti prie saugumo ir stabilumo kūrimo įvairiuose regionuose – ypatingai Užkaukazėje ir Centrinėje Azijoje. Mūsų kariai kartu su kitų Baltijos valstybių kariais dalijasi patirtimi, kurią įgijo vykdydami bendrus tarptautinius projektus. Tokius kaip Baltijos batalionas BALTBAT, oro erdvės stebėjimo sistemos projektas BALTNET, jūrų eskadra BALTRON, gynybos koledžas BALTDEFCOL.

Tokio patyrimo skleidimas - vienas iš Lietuvos, kaip naujos NATO narės, prioritetų. Juo siekiame plėsti ir stiprinti saugumą kituose, mažiau stabiliuose, regionuose.

Galima vardinti daug Lietuvos faktų, reiškinių, bylojančių apie Lietuvos kariuomenės brandą ir visuose juose aptiksime gilius Jūsų, generole Kronkaiti, pėdsakus – Jūsų Išmintį, Jūsų Patyrimą, Jūsų Širdį.

Nuoširdžiausią ačiū, generole, tariu Jums šiandien, o dėkingumą Jums Lietuva jaus visada.

Artūras Paulauskas, laikinai einantis Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.